UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg nieograniczony na montaż dźwigu osobowego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego o udźwigu ok. 630 kg ( zaprojektuj i wykonaj ) przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością w budynkach mieszkalnych przy ul. B. Prusa 36, 38, 38a, 38b, 38c w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną tj.: remonty@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.

Uwaga!! Zmiana Adresu e-mail

UWAGA!!!

W nawiązaniu do informacji zawartej we wrześniowym numerze gazetki dotyczącej zmiany adresu poczty elektronicznej do korespondencji, uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2024 roku poprzedni adres poczty elektronicznej został wyłączony. Od tego dnia korespondencja przesyłana na stary adres poczty e-mail nie będzie odczytywana.

W związku z powyższym wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres e-mail: silesia@smsilesia.pl

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję.

Szanowni Państwo

W dniu 3 sierpnia br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź przesłaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - koordynatora ogólnopolskiej petycji w sprawie objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych tworzących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe. Ww. petycję otrzymali Państwo z początkiem marca br. i  blisko połowę zwrócili do Spółdzielni wyrażając tym samym swoje poparcie dla tej inicjatywy. Niestety petycja została rozpatrzona negatywnie przez Ministerstwo. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi MKiŚ.

Odpowedź MKiŚ

Komunikat

UWAGA

Spółdzielnia zawiadamia, że z dniem 30 czerwca 2023r. przestał działać system e-kartoteka.

Od 1 lipca 2023r. została uruchomiona nowa platforma elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (eBOK) służąca do logowania się poprzez stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat płatności dotyczących lokalu znajdującego się w zasobach SM „Silesia”.

Osoby, które posiadały login i hasło do e-kartoteki, otrzymają na adres e-mail Regulamin serwisu eBOK oraz „Hasła na telefon” wraz z danymi dostępowymi do nowego systemu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (eBOK).

Logowanie do konta eBOK następuje poprzez stronę internetową https://ebok.smsilesia.pl.

Dodatkowo informujemy, że ustalone dotychczas „Hasło na telefon” jest nadal aktualne i nie ma potrzeby dokonania zmiany.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z danymi dostępowymi do nowego eBOK prosimy o kontakt z Działem Rozliczeń z Członkami pod nr telefonu 32 202 80 34 wew. 1.

AKTUALNY STANDARD STOLARKI OKIENNEJ

1. Okna z PCV białe, profil 6 – komorowy – dwuszybowe.

2. We wszystkich oknach obowiązkowo listwa stałego wietrzenia lub inny nawiewnik powietrza posiadający atest ITB.

3. Szkło niskoemisyjne o współczynniku oporu ciepła U = 1,1 W/(m2·K)

4. Okucia firmy Sigenia, Rotto, Winkhaus lub inne porównywalne.

5. W stolarce wszystkie okna rozwieralne, jedno skrzydło w pomieszczeniu uchylne, z zachowaniem dotychczasowego podziału.

6. Zapewnienia termoizolacyjności profilu U = 1,3-1,4 W/(m2·K) powodujące brak tzw. mostków termicznych.

7. Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty, ocenę toksyczności i palności.

8. Montaż okien balkonowych łącznie z wymianą lekkich ścianek balkonowych na murowane i termoizolacyjne wg technologii S.M „SILESIA”.