UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg nieograniczony na termomodernizację

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9 ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z demontażem dotychczasowej warstwy ocieplenia z płyt styropianowych oraz wzmocnieniem ścian warstwowych budynku mieszkalnego przy ul. Radockiego 56 w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu.

Przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że dnia 11 grudnia 2023 r. o godzinie 14.30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Radockiego 224 w Katowicach - umowa najmu instytucjonalnego na okres 3 lat.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2023 r. na adres Spółdzielni: 40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jedentysiączłotych) na rachunek Spółdzielni:

PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954

Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 68,56 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju, usytuowany jest na VI piętrze, w VI-piętrowym budynku.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU=71,24 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK=125,77 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi:EP=119,71 kWh/(m2 ·rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: Eco2=0,04 t CO2/(m2 ·rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: UOZE=0,00%

Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 28 zł/m2 + media (woda, CO i opłata za wywóz nieczystości).

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki czynszu – wymagana wpłata do 5-ciu dni od daty wygranego przetargu.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Odrodzenia” ul. Radockiego 152 tel. 32 206 11 26.

Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).

Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 32 202 80 34 wewn. 2.

II przetarg na wynajem schowków

Spółdzielnia Mieszkaniowa SILESIA w Katowicach informuje, że dnia 18.12.2023r. odbędzie się II przetarg pisemny ofertowy na wynajem schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 54, 128, 216, 272, Tyskiej 49 oraz IV i V przetarg pisemny ofertowy na wynajem pozostałych schowków (pomieszczeń po zlikwidowanych kabinach zsypowych) w budynkach przy ulicy Radockiego 56, 62, 126, 192 oraz 198.

Informujemy, że:

II przetarg na pozostałe pomieszczenia dotyczy schowków pomiędzy:

Radockiego 54 - parterem a I piętrem; V a VI piętrem oraz VIII a IX piętrem,

Radockiego 128 - I a II piętrem; VIII a IX piętrem oraz IX a X piętrem,

Radockiego 216 - II a III piętrem; V a VI piętrem; VII a VIII piętrem oraz VIII a IX piętrem,

Radockiego 272 - VIII a IX piętrem,

Tyska 49 - I a II piętrem oraz V a VI piętrem,

IV przetarg na pozostałe pomieszczenia dotyczy schowków pomiędzy:

Radockiego 56 - V a VI piętrem; VII a VIII piętrem oraz VIII a IX piętrem,

Radockiego 62 - parterem a I piętrem,

Radockiego 126 - III a IV piętrem; VI a VII piętrem oraz IX a X piętrem,

Radockiego 192 - parterem a I piętrem; I a II piętrem oraz II a III piętrem,

V przetarg na pozostałe pomieszczenia dotyczy schowków pomiędzy:

Radockiego 198 - III a IV piętrem oraz IV a V piętrem.

Oferty na wypełnionych drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” oraz nr budynku którego dotyczy można składać w Administracji Osiedla przy ul. Radockiego 152 do 15.12.2023r.

Druki oraz zasady wynajmu dostępne są w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsilesia.pl.

Ponadto informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni stawką wyjściową dla przetargu jest kwota 15,00zł miesięcznie za wynajmowane pomieszczenie, a wpływy najmu schowków jako pożytki, w całości zasilą fundusz remontowy z nieruchomości.

eBOK

Informujemy, że od jutra do środy, w związku z pracami nad aktualizacją systemu, eBOK będzie niedostępny.

Za niedogodności z tym związane, przepraszamy

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję.

Szanowni Państwo

W dniu 3 sierpnia br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź przesłaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - koordynatora ogólnopolskiej petycji w sprawie objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych tworzących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe. Ww. petycję otrzymali Państwo z początkiem marca br. i  blisko połowę zwrócili do Spółdzielni wyrażając tym samym swoje poparcie dla tej inicjatywy. Niestety petycja została rozpatrzona negatywnie przez Ministerstwo. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi MKiŚ.

Odpowedź MKiŚ