UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Ponowne uruchomienie placów zabaw i siłowni plenerowych

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” informuje, że z dniem 15.06.2020r. przywraca możliwość korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych jednocześnie apelując do rodziców i opiekunów o odpowiedzialne zachowanie, które wyeliminuje zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla ich dzieci, jak i pozostałych osób przebywających na terenie placu zabaw i siłowni.

W przypadku dużej liczby osób już przebywających na terenie placu zabaw, siłowni, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu zabaw lub siłowni.

Pamiętajmy o utrzymaniu dystansu społecznego, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4 roku życia.

Ponadto informujemy, że place zabaw i siłownie plenerowe poddawane są bieżącej dezynfekcji przez służby techniczne Spółdzielni codziennie w dni robocze do godziny 10:00

Wyciąg z Wytycznych Głównego inspektora Sanitarnego dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw. (zasady prawidłowego mycia rąk )
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Dodatek mieszkaniowy

Od dnia 1 marca 2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1.200,00 zł brutto, w związku z czym o dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.100,00

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.500,00

Wielkość mieszkania, która ma wpływ na otrzymanie dodatku nie uległa zmianie. Dla przypomnienia podajemy, że nie może ona przekroczyć:

 • dla 1 osoby 35 m2

 • dla 2 osób 40 m2

 • dla 3 osób 45 m2

 • dla 4 osób 55 m2

 • dla 5 osób 65 m2 + 5 m2 dla każdej następnej osoby.

Dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 30%.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy są do pobrania na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl lub w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej przy ul. Łętowskiego 6a.

Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2020 zatwierdzony

Plan Gospodarczo – Finansowy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczej Uchwałą nr 6/20 dnia 23.03.2020r.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dotyczące funduszu remontowego, gospodarki nieruchomościami i pozostałej działalności Spółdzielni, które są dostępne w zakładce Plan Gospodarczo-Finansowy po zalogowaniu.

kliknij tutaj.

Lokale pod działalność gospodarczą

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SILESIA" oferuje do wynajęcia lokale do prowadzenia działalności gospodarczej :

 • ~ 100 m2        przy ul. Spółdzielczości 30
 • ~ 35,00 m2    przy ul. Żurawia 80
 • ~ 100 m2        przy ul. Żurawia 32
 • ~ 333,00 m2   przy ul. Głuszców 9  ( do wynajęcia w najbliższym czasie )
 • ~ 49,15 m2     przy ul. Gen. Jankego 116-120
 • ~ 13,00 m2    przy ul. Radockiego 180
 • ~ 20,00 m2    przy ul. Radockiego 224
 • ~ 13,50 m2    przy ul. Radockiego 234 - 236
 • ~ 12,00 m2    przy ul. Radockiego 262


Powierzchnie na cele reklamowe na ścianie budynku:

 • ul. Żurawia 44
 • ul. Tyska 2
 • ul. Poprzeczna 2a
 • ul. Gen.Z.W.Jankego 119,121,123
 • ul. Radockiego 70a

 

Czytaj więcej

Miejsce postojowe dla motocykli

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia" informuje, że przy ul. Szewskiej 4, w zadaszonej i zamykanej części wiaty gospodarczej posiada do wynajęcia miejsca postojowe z przeznaczeniem na przechowywanie motocykli.

Kontakt: Dział Eksploatacji Spółdzielni, pok. 28, tel. 32/202 80 34 wew. 336, 346