Skład Zarządu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁDZIELNI  

MAREK BUJOCZEK
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  

MAREK PETERKO
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY 

JOANNA LEWKIEWICZ

Protokoły posiedzeń Zarządu dostępne dla zarejestrowanych użytkowników